Lye Skulekorps
 • Om korpset    • Det skjer    • Korleis støtte    • Kontakt oss    • Grasrotandelen    • Linker      • Forsida  

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Politiattest
 

Krav om politiattest i Lye Skulekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedteke at alle medlemskorps skal krevje politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjeld for alle som skal utføra oppgåver som i vesentleg grad inneber eit tillits- eller
ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

I Lye Skulekorps blir ordninga håndtert på fylgjende måte:
Alle tilsette og frivillige som skal utføra oppgåver for korpset som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. I prak

Dette gjøres i samråd med:
Anne Gunn Vassbø

e-post: anne.gunn.vassbo@gmail.com
telefon: 48103949


Det er teieplikt ovanfor uvedkomande i forhold til dei
opplysninger dei får kjennskap til.

Politiattesten inneheld kun opplysninger om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt forelegg/dømt for brudd på reglar i straffeloven om
seksualforbrytelser ovanfor barn. Korpset har ikkje anledning til å be personen om å innhenta politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest blir fylt ut av korpset og den søknaden gjelder for, og underteikna av begge. Den i styret som er ansvarleg for ordninga sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjeld. Den blir ikkje sendt til korpset.

3: Den søknaden gjeld, skal visa fram sin politiattest til den i styret som er ansvarleg for ordninga.

Lye Skulekorps skal ikkje lagra attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikkje har fremvist politiattest utan merknad, kan ikkje setjast til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Lye Skulekorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

   


 Ofte stilte spørsmål - Politiattest Read file


 Veiledning politiattest Read file
 

 

 

Kontakt: lyeskulekorps@hotmail.no